Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Οι μαθητές της Γ τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Υδρευσης στο λιμάνι. Εκεί τα παιδιά ενημερώθηκαν για το μηχανισμό ύδρευσης και άρδευσης της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες και πραγματοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης Νερό και καθημερινή ζωή, το οποίο πραγματοποιούμε στη Γ δημοτικού. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από τις μηχανές και τα παιχνίδια που έκαναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Get Adobe Flash player