Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του θέματος «1...2...3... Χρώματα!», τα προ-προνήπια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων συμμετείχαν σε μουσικοκινητική δραστηριότητα, την οποία συντόνισε ειδική μουσικοπαιδαγωγός από την ομάδα «Κρουστόφωνο». 

Get Adobe Flash player