Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

busΤο Τμήμα μεταφοράς μαθητών του σχολείου, με ασφάλεια και συνέπεια, οργανώνει τη μεταφορά των μαθητών με ιδιόκτητα, υπερσύγχρονα σχολικά λεωφορεία και έμπειρους οδηγούς και συνοδούς.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ωρών παραλαβής και επιστροφής, καθώς και αλλαγής δρομολογίου κάποιου μαθητή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ακόμα και σε άλλες περιοχές της πόλης. 

Οι γονείς ενημερώνονται με ομαδική αποστολή sms σε περίπτωση καθυστέρησης του σχολικού πάνω από 10 λεπτά.

Το σχολείο ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία Fleet Management (Διαχείριση Στόλου Οχημάτων) για την καλύτερη παρακολούθηση των λεωφορείων και των δρομολογίων.

bus2 bus3