Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
Εκπαιδευτικό προσωπικό
Τμήμα Πληροφορικής
Φυσική Αγωγή
Μουσική αγωγή
Προετοιμασία – μελέτη
Ενισχυτική διδασκαλία

teacher teacher1

Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι προσεκτικά επιλεγμένο, μόνιμο και έμπειρο με διαρκή διάθεση και προβληματισμό για επιμόρφωση και έρευνα.

Ακολουθεί δε πρότυπα προγράμματα διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους διδακτικής, φιλικές για το μαθητή και με στόχο όχι μόνο τη γνωστική του ανάπτυξη αλλά και την κριτική του σκέψη.

Get Adobe Flash player