Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  
Εκπαιδευτικό προσωπικό
Τμήμα Πληροφορικής
Φυσική Αγωγή
Μουσική αγωγή
Προετοιμασία – μελέτη
Ενισχυτική διδασκαλία

 

learn1Στο σχολείο μας οι μαθητές αξιολογούνται μέσα από ένα εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης. Με σκοπό την ομοιομορφία του τμήματος και τα καλύτερα αποτελέσματα, οι μαθητές συμμετέχουν σε ειδικά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας -όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο- ανά μάθημα και τομέα εκπαίδευσης.
enishitiki