Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

psychologos

Στο σχολείο μας λειτουργεί το γραφείο του σχολικού συμβούλου από ειδικό παιδοψυχολόγο. Στοχεύοντας στο αποτελεσματικό έργο του σχολείου και συμβαδίζοντας με τη γενικότερη φιλοσοφία μας για  την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση και πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, θεωρούμε απαραίτητη τη συγκεκριμένη υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού που αντιπροσωπεύουμε. Σκοπός του γραφείου είναι να προβάλλει συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά, στους γονείς, και στο διδακτικό προσωπικό σε θέματα που αφορούν στη σχολική επίτευξη, συμπεριφορά και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Η επικοινωνία με τα παιδιά μπορεί να είναι σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το γραφείο του σχολικού συμβούλου παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

-Ειδικές κατευθύνσεις προς το διδακτικό προσωπικό προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισης μαθητών που εμφανίζουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες.
-Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερων ικανοτήτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
-Ειδική καθοδήγηση και υποστήριξη (σε συνεργασία με άλλους φορείς εφόσον χρειαστεί)  σε συμπεριφορικές και κοινωνικό-συναισθηματικές δυσκολίες μαθητών.
-Συμβουλευτική γονέων για θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ οικογένειας και σχολείου.
-Εξατομικευμένες και ομαδικές συστάσεις με στόχο να επιτύχουν τα παιδιά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και συναισθηματικά.
-Εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και οργάνωσης χρόνου στους μαθητές σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό.

teacher

Το γραφείο σε συνεργασία με το τμήμα παιδοψυχολογίας του Α.Π.Θ. είναι υπεύθυνο και για τη διοργάνωση των απογευματινών συναντήσεων "Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας". Στις συναντήσεις αυτές παρακολουθούμε ομιλίες από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, συζητούμε κι αναλύουμε θέματα καθημερινά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε σχέση με το γνωστό - άγνωστο κόσμο των παιδιών μας.