Σάββατο 30 Μαΐου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Σε μια προσπάθεια κατανόησης και έκφρασης των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του σχολείου μας με θέμα "Εσύ, εγώ και όλοι μαζί", οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιούργησαν ένα animation. Αρχικά έφτιαξαν κινούμενες εικόνες στο πρόγραμμα animation-ish γράφοντας συνθήματα με τα δικαιώματά τους και κάνοντας μικρά σχέδια και έπειτα συνδυάστηκαν όλα αυτά μαζί με ένα κατάλληλο μουσικό θέμα. Τελικά έμαθαν και πώς να σχεδιάζουν, να ζωντανεύουν τις ζωγραφιές τους αλλά και τι πραγματικά αξίζει να διεκδικούν στη ζωή τους.
Λέξεις κλειδιά: δικαιώματα, animation

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση των παιδιών

1. Εισαγωγή

Χρησιμοποιήθηκε το animation-ish για τη δημιουργία απλών και μικρών κινούμενων εικόνων. Σχεδιάσαμε και γράψαμε συνθήματα με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών. Όλα τα animations συνδυάστηκαν στο premiere συνοδεύοντάς τα με κατάλληλο τραγούδι. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να γνωρίσουμε βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός animation και να έχουμε την ευκαιρία να εκφραστούμε γράφοντας αυτά που πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε στη ζωή μας.

2.  Animations

Τα animations είναι κινούμενες εικόνες. Αποτελούνται από πολλά καρέ (εικόνες) που έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Αυτά τα καρέ συνδυάζονται και διαδέχονται το ένα το άλλο γρήγορα. Δηλαδή είναι η γρήγορη προβολή μιας σειράς από εικόνες, έτσι ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης. Είναι μια οπτική οφθαλμαπάτη της κίνησης και αυτό συμβαίνει εξαιτίας του φαινομένου διατήρησης της εικόνας στο μάτι για 1/12 του δευτερολέπτου. Παλιότερα τα animations γίνονταν με το χέρι, ή με φωτογραφίες, αλλά σήμερα τα περισσότερα γίνονται ψηφιακά, στον υπολογιστή.

2.1 Πρόγραμμα Animation-ish

Το Animatoin-ish είναι απλό και προσφέρει πολλές δυνατότητες και δημιουργικές λύσεις. Από τον σχεδιασμό εικόνων πάνω σε διαφορετικά frames (καρέ), μέχρι και τη δημιουργία σκηνών με τη χρήση keyframes. Υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα στα οποία κάποιος μπορεί να σχεδιάσει και να δώσει κίνηση στα σχέδια του. Το δεύτερο επίπεδο από το περιβάλλον του προγράμματος, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

1

Εικόνα 1: Περιβάλλον του Animation-ish

3.  Επιλέγοντας θέμα

Το θέμα "Δικαιώματα" επιλέχθηκε εξαιτίας της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα "Εσύ, εγώ και όλοι μαζί", που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία. Πρώτα δουλέψαμε στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης με την καθοδήγηση των δασκάλων μας και έπειτα στο μάθημα της πληροφορικής κληθήκαμε να εκφραστούμε και να δημιουργήσουμε με θέμα τα δικαιώματά μας.

4. Τρόπος εκπόνησης της εργασίας

Ήμασταν ελεύθεροι να γράψουμε και να σχεδιάσουμε ό,τι θέλαμε. Μερικές από τις δουλειές μας φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

2

Εικόνα 2: Σύνθημα που επέλεξαν και έγραψαν κάποιοι μαθητές 

Εικόνα 2: Σύνθημα που επέλεξαν και έγραψαν κάποιοι μαθητές

Εικόνα 3: Σύνθημα που επέλεξαν και έγραψαν κάποιοι μαθητές 

Εικόνα 4

Εικόνα 4: Σχέδιο μαθητών

 Εικόνα 5

Εικόνα 5: Σχέδιο μαθήτριας

Όλα τα κινούμενα σχέδια συλλέχθηκαν από τους υπολογιστές των μαθητών και δημιουργήθηκε το τελικό animation. Το τραγούδι που επιλέχθηκε να συνοδεύσει και να αναδείξει τις δουλειές μας είναι το “Dissolve me” των Alt-J.

5. Συμπεράσματα

Συνειδητοποιήσαμε ότι εκτός από τις υποχρεώσεις που έχουμε, δικαιούμαστε να ξεκουραζόμαστε, να παίζουμε, να μαθαίνουμε γι’ αυτά που θέλουμε, να μη δεχόμαστε καμία μορφή βίας, να έχουμε φαγητό και σπίτι, να είμαστε υγιείς, ώστε να ζούμε ευτυχισμένα σε ένα όμορφο περιβάλλον και να έχουμε την ευκαιρία να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε έναν ειρηνικό κόσμο.

6. Βιβλιογραφικές Αναφορές

https://www.toonboom.com/products/animation-ish