Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν στο MS PowerPoint εργασίες με θέμα: Παλιά επαγγέλματα.