Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Υδροβιότοποι της Ελλάδας-Συνθήκη Ραμσάρ

Παρουσίαση στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωγραφίας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τους υδροβιότοπους της πατρίδας μας που προστατεύονται από τη συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκαμε κείμενα, φωτογραφίες και video. Χωριστήκαμε σε έντεκα ομάδες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνουν οι βιβλιοθήκες και το internet, μαζέψαμε πληροφορίες από περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως: η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η WWF Ελλάς, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και άλλες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε αφορούν: τους έντεκα υδροβιότοπους της Ελλάδας που προστατεύονται από τη συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ,  την πανίδα και τη χλωρίδα των υδροβιότοπων, τη σημασία των υδροβιότοπων ως ενδιάμεσοι σταθμοί μεταναστευτικών πουλιών, τα απειλούμενα είδη που υπάρχουν σε αυτούς τους υδροβιότοπους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υδροβιότοποι, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και αν τηρούνται αυτά που προβλέπει η συνθήκη. Ο κύριος σκοπός της εργασίας μας είναι να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι και κυρίως τα παιδιά στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Η εργασία μας θα παρουσιαστεί σε Ms-PowerPoint.

Λέξεις κλειδιά: υδροβιότοποι, προστασία περιβάλλοντος

Get Adobe Flash player


1. Εισαγωγή

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα υδροβιότοπων στις 2 Φεβρουαρίου, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για τους υδροβιότοπους διεθνούς σημασίας της χώρας μας που υποβαθμίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία.
Οι μαθητές του τμήματος Ε΄3 των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ανέλαβαν να κάνουν μια εργασία σχετικά με του υδροβιότοπους της Ελλάδας. Στόχος της εργασίας που αναλάβαμε στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής  είναι να παρουσιάσουμε τους υδροβιότοπους της Ελλάδας που προστατεύονται από τη σύμβαση Ραμσάρ και τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις από τις παρουσιάσεις αυτές να μας κάνουν να καταλάβουμε τη σημασία τους για τη χώρα μας αλλά και να ευαισθητοποιήσουν και να παρακινήσουν και άλλους ώστε να ενδιαφερθούν για την προστασία τους.
Η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες και κάθε μία ανέλαβε την παρουσίαση μιας από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση Ραμσάρ. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της χρησιμοποιώντας το MS-PowerPoint. Το υλικό των εργασιών (κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο) έχει αντληθεί από βιβλία, το διαδίκτυο, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς.

2.Σύμβαση Ραμσάρ

Υδροβιότοποι, κατά το άρθρο 1(1) της σύμβασης Ραμσάρ, "…είναι εκτάσεις καλυπτόμενες φυσικά ή τεχνητά, μόνιμα ή εποχιακά από στάσιμα ή ρέοντα γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά νερά, συμπεριλαμβανομένων και των εκτάσεων που καλύπτονται από θαλάσσιο νερό, του οποίου το βάθος δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα κατά την άμπωτη".

Η μεγάλη οικολογική σημασία των υδροβιότοπων αναγνωρίστηκε παγκόσμια με την υπογραφή της "Σύμβασης για τους Υδροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας" στις 2.2.1971 στην πόλη RAMSAR της Περσίας. Η Σύμβαση Ramsar υπογράφηκε και από την Ελλάδα και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 21-12-1975. Σκοπός της συμφωνίας είναι η προστασία των υδροβιότοπων με διεθνές ενδιαφέρον για τα υδρόβια πουλιά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κάθε χώρα υποδεικνύει έναν κατάλογο υδροβιότοπων που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Η Ελλάδα έχει υποδείξει έντεκα (11) περιοχές οι οποίες περιλήφθηκαν αρχικά στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Σύμβασης Ramsar.

1.Λιμνοθάλασσα Κοτύχι και Δάσος Στροφυλιάς  
2.Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
3.Αμβρακικός Κόλπος
4.Λίμνη Μικρή Πρέσπα
5.Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους 
6.Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια
7.Λίμνη Κερκίνη 
8.Δέλτα Νέστου
9.Λίμνη Βιστωνίδα - Λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος
10.Λίμνη Ισμαρίδα & σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Θράκης
11.Δέλτα Εβρου

Εκτός από τους παραπάνω υδροβιότοπους υπάρχουν και τουλάχιστον 20 άλλοι εξαιρετικής σημασίας στη χώρα μας, όπως το δέλτα του Αχελώου και η λίμνη Βεγορίτιδα.

3.Προβλήματα υδροβιότοπων

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι υδροβιότοποι προέρχονται από τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, η έκτασή τους μειώνεται για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εδαφών, άρδευσης, ύδρευσης ή δόμησης ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που υποβαθμίζεται η ποιότητα του νερού τους από φυτοφάρμακα και λύματα. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι η μη αποτελεσματική προστασία τους και η καθημερινή υποβάθμιση τους απειλεί με εξαφάνιση πολλά φυτά και ζώα θέτοντας σε κίνδυνο τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η προστασία τους αποτελεί εθνική, κοινοτική και διεθνή υποχρέωση της χώρας μας. Είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να συμμετέχουμε σε εκστρατείες για τη σωτηρία τους!

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τους καθηγητές πληροφορικής του σχολείου μας, την κυρία Ευτυχία Ηλιάδου και τον κύριο Γιάννη Κορυφίδη, καθώς και το δάσκαλό μας, κύριο Μίλτο Αηδονίδη, για την πολύτιμη βοήθειά τους. 

Βιβλιογραφία

1. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα  
2. deepinbirds.files.wordpress.com Τσιλιγκιρίδης Θ. , Αποστολάκης Ι.,Φούσκας Γ.,
3. www.ornithologiki.gr Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία