Σάββατο 30 Μαΐου 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Παρουσίαση στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η αγάπη μας για τα λογοτεχνικά βιβλία σε συνδυασμό με την αγάπη μας για τους υπολογιστές μας παρακίνησε να δημιουργήσουμε τη δική μας βάση δεδομένων με τα βιβλία που μας εντυπωσίασαν. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να παρακινήσουμε και άλλα παιδιά να διαβάζουν περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε τα αγαπημένα βιβλία των συμμαθητών μας, συγκεντρώνοντας στοιχεία για αυτά και τοποθετώντας τα στη δική μας βάση δεδομένων στην Ms-Access. Μοιραστήκαμε με αυτό τον τρόπο απόψεις και γνωρίσαμε νέα βιβλία, καθώς επίσης μάθαμε να δημιουργούμε πίνακες, ερωτήματα και φόρμες στην Ms-Access. Κάποιοι μάλιστα από εμάς φέραμε και ανταλλάξαμε βιβλία και έτσι αγαπήσαμε ακόμη περισσότερο τη λογοτεχνία και τους υπολογιστές.

Λέξεις κλειδιά: βιβλία, βάση δεδομένων, Ms-Access


Κατεβάστε το αρχείο 

1. Εισαγωγή

Το Τμήμα Υπολογιστών των Exabytes αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τη βοήθεια της Access. Το κάναμε αυτό με αφορμή την αγάπη μας για τα λογοτεχνικά βιβλία και τη διάθεσή μας να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τους υπολογιστές. Μάθαμε πόσο σημαντική είναι η οργάνωση δεδομένων, νέους τίτλους βιβλίων που θελήσαμε να διαβάσουμε και βασικές έννοιες για ένα πρόγραμμα οργάνωσης δεδομένων, την Ms Access.

2. Συγκεντρώνοντας Στοιχεία για Βιβλία

Για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων, συγκεντρώσαμε βιβλία και τα στοιχεία τους ρωτώντας τους συμμαθητές μας, φτιάχνοντας στο Ms Word μια φόρμα στην οποία θα μπορούσαν να συμπληρώσουν από ένα έως τέσσερα ονόματα από αγαπημένα τους βιβλία μαζί με το όνομα του συγγραφέα, τις εκδόσεις, τις σελίδες και την περίληψη με λίγα λόγια (Εικόνα 1). Δε σταματήσαμε όμως εκεί. Βρήκαμε και οι ίδιοι πληροφορίες και φωτογραφίες από τα εξώφυλλα αυτών των βιβλίων, όπως και για άλλα, που ήδη ξέραμε, στο διαδίκτυο. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες ξεκινήσαμε να τις καταχωρούμε στη βάση δεδομένων που δημιουργήσαμε στην Access. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μάθαμε για άλλα βιβλία που θελήσαμε να διαβάσουμε γι’ αυτό και ανταλλάξαμε δικά μας με άλλα των συμμαθητών μας.

Εικόνα 1: Στοιχεία που μας έδωσαν οι συμμαθητές μας για τα αγαπημένα τους βιβλία

3. Βάση Δεδομένων

Τι είναι όμως μια βάση δεδομένων; Βάση δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα βάσεων δεδομένων στην καθημερινότητά μας (η κατάσταση των μαθητών στο σχολείο ή ο τηλεφωνικός κατάλογος στο σπίτι) και στις περισσότερες επιχειρήσεις (το πελατολόγιο ή το εμπόρευμα καταστημάτων). Δηλαδή οι βάσεις δεδομένων είναι άρρητα δεμένες με τη ζωή μας και πολύ σημαντικές για την ομαλή λειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Στη δική μας περίπτωση τα βιβλία και οι πληροφορίες γι’ αυτά ήταν η βάση δεδομένων που είχαμε να δημιουργήσουμε.

Για να φτιάξουμε τη βάση δεδομένων με τα βιβλία χρησιμοποιήσαμε την Ms Access. Η Access είναι ένα από τα προγράμματα με τα οποία μπορείς να δημιουργήσεις και να διαχειριστείς μια βάση δεδομένων εύκολα. Μπορείς να βάλεις τα δεδομένα σου στον πίνακα και να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα στοιχεία για συγκεκριμένα βιβλία. Στην Εικόνα 2 φαίνεται το περιβάλλον της Access στο οποίο εργαστήκαμε.

Εικόνα 2: Περιβάλλον της Access

Αρχικά κατασκευάσαμε τον πίνακα μας δημιουργώντας τα πεδία του. Τα πεδία ήταν: «Κωδικός» (σειριακός αριθμός για κάθε βιβλίο), «Όνομα Βιβλίου», «Συγγραφέας», «Εκδόσεις», «Σελίδες», «Βαθμολογία» (αναλόγως πόσο μας άρεσε), «Δανεισμός» (αν κάποιος το δανείστηκε από τη βιβλιοθήκη που δημιουργήσαμε), «Εικόνες από Εξώφυλλο» (που βρήκαμε στο διαδίκτυο) και «Περίληψη» (με λίγα λόγια τι περιέχει το βιβλίο). Αφού ορίσαμε τον κατάλληλο τύπο δεδομένων για καθένα από αυτά, αρχίσαμε να εισάγουμε τα βιβλία και τα στοιχεία τους, ως εγγραφές. Ο καθένας από εμάς ανέλαβε ένα ποσοστό των βιβλίων που είχαμε συγκεντρώσει και μετά ξεκινήσαμε να εισάγουμε εγγραφές. Στο τέλος τα συγκεντρώσαμε όλα μαζί σε μία κοινή βάση δεδομένων δημιουργώντας τον τελικό μας πίνακα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Ο πίνακας με τα βιβλία μας

3.1 Φίλτρα και Ερωτήματα

Πριν ακόμη ολοκληρώσουμε τον πίνακα μας είχαμε μάθει τι είναι τα φίλτρα και πώς τα εφαρμόζουμε, έτσι ώστε να εμφανίζονται εγγραφές που να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή συγκεκριμένες τιμές σε κάποιο πεδίο τους (είτε αριθμητικό είτε κείμενο). Στην Εικόνα 4 μπορείτε να δείτε ένα φίλτρο με βάση τη φόρμα που εφαρμόστηκε στον πίνακα, ώστε να προβληθούν μόνο τα βιβλία του Τζεφ Κίνι από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Εικόνα 4: Φίλτρο με βάση τη φόρμα

Αφού το ελέγξαμε τι εμφανίζει το αποθηκεύσαμε σαν ερώτημα με το κατάλληλο όνομα. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήσαμε κι άλλα ερωτήματα (Εικόνα 5), όπως το ερώτημα «Βιβλία με πολλές σελίδες» ώστε να εμφανίζονται τα βιβλία που έχουν πάνω από 300 σελίδες (Εικόνα 6).

Εικόνα 5: Ερωτήματα

Εικόνα 6: Ερώτημα «Βιβλία με πολλές σελίδες»

3.2 Φόρμες

Για να εισάγουμε τα δεδομένα από κάθε εγγραφή (βιβλίο) γρήγορα και εύκολα δημιουργήσαμε φόρμες με τον οδηγό δημιουργίας φόρμας (Εικόνα 7). Θελήσαμε να την κάνουμε και λίγο ομορφότερη γι’ αυτό και την επεξεργαστήκαμε λίγο στην προβολή σχεδίασης βάζοντας μια εικόνα που να έχει σχέση με τη βάση δεδομένων μας (πχ. Έπιπλο με βιβλία).

Εικόνα 7: Φόρμα Βιβλία

3.3 Εκθέσεις

Στο τέλος φτιάξαμε και διαφόρων ειδών εκθέσεις ώστε να είναι τα βιβλία μας με τα στοιχεία τους σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Έκθεση Βιβλία

4. Συμπεράσματα

Μέσα από αυτή την εργασία συνειδητοποιήσαμε ότι ο υπολογιστής και το βιβλίο γίνεται να αλληλοσυμπληρώνονται. Με τον υπολογιστή μπορούμε να μάθουμε και να δημιουργήσουμε, ενώ με το βιβλίο να αφήσουμε τη φαντασία μας να ταξιδέψει. Τελικά ο υπολογιστής δεν αντικαθιστά το βιβλίο. Το βιβλίο είναι χρήσιμο και αναγκαίο σε οποιαδήποτε μορφή είτε έντυπη είτε ψηφιακή. Το ψηφιακό βιβλίο είναι μια πρακτική λύση σε περιπτώσεις που χρειάζεται να κουβαλάμε πολλά βιβλία (όπως στο σχολείο ή σε μακρινά ταξίδια), αλλά πιστεύουμε ότι ένα έντυπο λογοτεχνικό βιβλίο αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις μας και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα ψηφιακό μέσο. Εμείς καταφέραμε να ενώσουμε βιβλίο και υπολογιστή χωρίς να αναιρέσει το ένα το άλλο.

Τέλος ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία γνωρίσαμε ακόμη μία χρήση του υπολογιστή και ταυτόχρονα πληροφορηθήκαμε για πολλά βιβλία που θέλουμε να διαβάσουμε. Παρόλο που κοπιάσαμε, στο τέλος μάθαμε πόσο σημαντική είναι η οργάνωση δεδομένων και πολλούς νέους τίτλους βιβλίων.