Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Επειδή τα σωστά θεμέλια της εκπαίδευσης μπαίνουν από τα πρώτα χρό-νια της ζωής του παιδιού, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό...

...Θέλουμε, με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια να συγχαρούμε και εφέτος τους μαθητές μας που πήραν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2013.

Από τους 83 μαθητές μας που αποφοίτησαν το 2007 από τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ οι 64 θα συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Α.Ε.Ι. και οι 9 σε Τ.Ε.Ι.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι της τάξης του 2007 πέρασαν σε :

Ιατρική σχολή :7

Πολυτεχνείο : 15

Νομική: 3

Φιλοσοφικές και Παιδαγωγικές  σχολές  : 9

Φυσικομαθηματικό:  7

Διοίκησης Επιχειρήσεων: 7

Επιστήμης  Περιβάλλοντος :2

Δασολογίας -Γεωπονικό –Γεωλογικό :3    

Πληροφορικής :3

Καλών τεχνών: 1

Πολιτικών επιστημών-Κοινωνιολογίας  :4

Διεθνών Σπουδών-Βαλκανικών Σπουδών :3

Όλοι εμείς, η μεγάλη οικογένεια των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης ευχόμαστε στα παιδιά μας - που πάντα θα είναι μέλη αυτής της οικογένειας - δημιουργική συνέχεια στις σπουδές και στη ζωή τους.