Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  

Το Τμήμα καινοτομιών και ανάπτυξης του σχολείου, εκτός από την έρευνα και μελέτη των νέων παιδαγωγικών τάσεων και τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, ανέπτυξε ένα πληροφοριακό σύστημα υπηρεσιών ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου (ERP-Enterprise Resource Planning) και (CRM – Customer Relationship Management), που συνεχώς ανανεώνεται, με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών των εκπαιδευτηρίων σε όλους τους τομείς, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των μαθητών καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση του γονέα.