10μηνη - 11μηνη φοίτηση

10μηνη - 11μηνη φοίτηση

10μηνη - 11μηνη φοίτηση

10μηνη - 11μηνη φοίτηση

Το Σχολείο, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Δημοτικού να συμμετέχουν με δημιουργική απασχόληση στη 10μηνη και 11μηνη φοίτηση. 

Η δεκάμηνη φοίτηση λειτουργεί από τη 1 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Ιουνίου. Στη δεκάμηνη φοίτηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχολικές αργίες, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι εργάσιμες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες ακολουθούν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Η ενδεκάμηνη φοίτηση των μαθητών/τριών λειτουργεί από τις 25 Αυγούστου έως τις 25 Ιουλίου.