Γερμανικά

Γερμανικά

Γερμανικά

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές συνθήκες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση στη γνώση, φροντίζουμε να βοηθάμε τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους και την ικανότητα της ευελιξίας τους στις νέες συνθήκες. Ένα σημαντικό προσόν και εφόδιο είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες ή να μετακινηθούν στο εξωτερικό.  Οι μαθητές μας αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο, στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ μαθαίνουν λεξιλόγιο και αποκτούν γνώσεις στις επιστήμες, την τέχνη και τη λογοτεχνία.

Στο Σχολείο μας, λειτουργούν τα τμήματα εξειδικευμένης προετοιμασίας για την Γερμανική Σχολή.

Τα τμήματα απευθύνονται στους μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν στην εντατική προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γερμανική Σχολή καθώς και σε αυτούς που θέλουν από νωρίς να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και στην πορεία να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένο πτυχίο επιπέδου Α1, A2 και B1 του Ινστιτούτου Goethe και του Αυστριακού Ινστιτούτου ÖSD.

Η προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής μέσω των «Προπαρασκευαστικών τμημάτων» στην Ε' και στην ΣΤ΄ τάξη αποτελεί μια πολύ εξειδικευμένη και απαιτητική διαδικασία. Γι’ αυτό το λόγο τα παιδιά που ενδιαφέρονται θα πρέπει να ξεκινήσουν την εκμάθηση της γλώσσας όσο νωρίτερα γίνεται. Η ιδανική ηλικία συνήθως είναι τα 7 με 8 χρόνια, δηλ. από τη Β΄ τάξη.

Το μάθημα σε αυτές τις ηλικίες (Α'- Β΄τάξη) ξεκινάει με διάφορες ευχάριστες δραστηριότητες όπως π.χ. παιχνίδι, χειροτεχνίες, τραγούδια κλπ. Με βιωματικό τρόπο, εξελίσσεται στην πορεία σε συστηματικά οργανωμένο, μεθοδικό και πιο απαιτητικό μάθημα (Γ'- Δ΄-Ε΄τάξη), συμπεριλαμβάνοντας όλη την απαιτούμενη ύλη από τα βιβλία Beste Freunde 1 και 2, συν του πρόσθετου υλικού και της ύλης της Γερμανικής Σχολής, και τέλος ολοκληρώνει (ΣΤ΄ τάξη) με προετοιμασία για τα διαγωνίσματα και την εισαγωγική εξέταση των Προπαρασκευαστικών τμημάτων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με τη βοήθεια διαδραστικών πινάκων (interactive whiteboards) όπου οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά χρησιμοποιώντας ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό και γερμανικές ιστοσελίδες.