Γαλλικά

Γαλλικά

Γαλλικά

Σε μια εποχή που οι κοινωνικές συνθήκες εξελίσσονται και οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση στη γνώση, φροντίζουμε να βοηθάμε τα παιδιά, ώστε να αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους και την ικανότητα της ευελιξίας τους στις νέες συνθήκες. Ένα σημαντικό προσόν και εφόδιο είναι η απόκτηση υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στις ξένες γλώσσες ή να μετακινηθούν στο εξωτερικό. Οι μαθητές μας αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο, στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ μαθαίνουν λεξιλόγιο και αποκτούν γνώσεις στις επιστήμες, την τέχνη και τη λογοτεχνία.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε εξετάσεις για τα διπλώματα Γαλλικών, Delf, επίπεδο Α1 και Α2, δομημένα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των Γλωσσών, τα οποία χορηγούνται από το Γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Τα πτυχία αυτά, είναι αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συμβάλλουν στην επαγγελματική προαγωγή των κατόχων τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό (Ε.Ε. & Ο.Η.Ε.) σε διεθνείς επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται και με τη βοήθεια διαδραστικών πινάκων (interactive whiteboards) όπου οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά χρησιμοποιώντας ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό.