Πληροφορικής - Πολυμέσων και Ρομποτικής

Πληροφορικής - Πολυμέσων και Ρομποτικής

Το μάθημα της Πληροφορικής και της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση –απαραίτητο εφόδιο στις μέρες μας – διδάσκεται από τα νήπια ακόμη, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής του Σχολείου μας. Τα παιδιά, μέσω της παιχνιδοκεντρικής και συνεργατικής μάθησης, καταφέρνουν να χειρίζονται τέλεια τους υπολογιστές και να τους χρησιμοποιούν ως εργαλείο για τις διαθεματικές και ερευνητικές εργασίες τους μέσα από τα προγράμματα του MS – Office (Word, PowerPoint, Excel, Publisher κ.ά.). Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι μαθητές μας μαθαίνουν να αναζητούν με σωστό τρόπο πληροφορίες στο διαδίκτυο, να ανταλλάσσουν απόψεις και να συνεργάζονται. Επίσης, οι μαθητές έρχονται σε επαφή και με την έννοια του προγραμματισμού από μικρή ηλικία μέσω της online πλατφόρμας συγγραφής κώδικα www.code.org αλλά και του περιβάλλοντος scratch φτιάχοντας τα δικά τους προγράμματα. Έτσι καταφέρνουν και να διακρίνονται σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς.

Συλλογή Φωτογραφιών
(8 φωτογραφίες)