Νέα: Βιωματική μάθηση

Βιωματική μάθηση

Τα Εκπαιδευτήριά μας είναι ένα «πράσινο Σχολείο», βραβευμένο για τις αειφόρες δράσεις του με πρώτο Πανελλήνιο βραβείο, ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και στα ερεθίσματά της.

Κάνοντας πράξη τη βιωματική μάθηση, οι μαθητές μας προτείνουν και οργανώνουν ένα πλήθος δράσεων σε όλους τους τομείς: κοινωνικούς, αθλητικούς, πολιτιστικούς,περιβαλλοντικούς.

Παράλληλα παρακολουθούν και συμμετέχουν σε πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (επισκέψεις σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα κ.ά.) τόσο στην πόλη μας όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αντλώντας έτσι τη μάθηση μέσα από την προσωπική εμπειρία.