Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Το οικογενειακό, ευχάριστο, χαρούμενο και ήρεμο περιβάλλον του Σχολείου μας επιτρέπει τον εξατομικευμένο έλεγχο και φροντίδα των μαθητών μας. Οι εκπαιδευτικοί, οι επιστημονικοί συνεργάτες (παιδοψυχολόγος, παιδίατρος, λογοθεραπευτής, νοσηλευτής κ.ά.) και το διοικητικό προσωπικό βρίσκονται καθημερινά δίπλα στις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οικογένειας. 

Πέρα από τις συχνές ενημερωτικές συναντήσεις, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς ακόμη και καθημερινά ή εβδομαδιαία σε συγκεκριμένες ώρες που ορίζονται από το Σχολείο. Φυσικά και κάθε εκπαιδευτικός επικοινωνεί με τον γονέα αν θεωρήσει ότι θα χρειαστεί συνεργασία για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.