Η Ιστορία μας

Η Ιστορία μας

Η Ιστορία μας

Η Ιστορία μας

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ιδρύθηκαν το 1971 και είναι μια πλήρης μονάδα -Παιδικός σταθμός για παιδιά από 2 ετών, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο-διευκολύνοντας έτσι το παιδί στην ομαλή προσαρμογή του από την οικογενειακή στη σχολική ζωή, στο ίδιο περιβάλλον που γίνεται οικείο και φιλικό με τα χρόνια παραμονής του παιδιού σ’ αυτό.

Κυρίαρχος στόχος των Προτύπων Εκπαιδευτήριων Θεσσαλονίκης -από τη στιγμή της ιδρύσεώς τους από τον αείμνηστο εκπαιδευτικό Παύλο Κορυφίδη, ο οποίος με την προσωπική διδασκαλία και εποπτεία του οδήγησε το σχολείο σε σωστό και ξεχωριστό δρόμο, για την παροχή άρτιας και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης- ήταν η δημιουργία ενός σχολείου που θα εξασφαλίζει υψηλό βαθμό εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης συμβάλλοντας στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα Σχολείο πυρήνα και αποδέκτη που αφουγκράζεται τις κοινωνικές ευαισθησίες και που συμμετέχει ενεργά σε πλείστες πολιτιστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.