Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να απασχολούνται δημιουργικά από τις 06:40 ως τις 16:30, στο πλαίσιο του διευρυμένου ολοήμερου Σχολείου. Οι ώρες πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ώρες εξατομικευμένης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. 

Επιπλέον, όσοι μαθητές επιθυμούν, παραμένουν στο Σχολείο και την με την επίβλεψη και καθοδήγηση των δασκάλων τους, προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να ελαττωθεί ή και να εκμηδενιστεί ο χρόνος εργασίας και μελέτης στο σπίτι.