Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εφαρμόζουν από το 2009 σειρά αειφορικών πρακτικών. Το Σχολείο συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις και τις επικοινωνεί στην κοινότητα, ώστε να λειτουργεί ως μοντέλο εφαρμογής αειφορικών πρακτικών και υλοποιεί και δράσεις Κοινωνικής Αειφορίας, δηλαδή πλήθος φιλανθρωπικών δράσεων.

Στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με τρόπο, ώστε να νιώσουν ικανά να προκαλέσουν αλλαγή. Η συμμετοχή σε δράσεις Κοινωνικής Αειφορίας καθίσταται αναγκαία, διότι μόνο οι συνεκτικές κοινωνίες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2009 συστάθηκε Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου και καταρτίστηκε Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Οι αειφορικές πρακτικές εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό και τελειοποιούνται σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι προτάσεις για τις δράσεις ξεκινούν από τα παιδιά, μεταφέρονται από τους δασκάλους στα συμβούλια και τίθενται όλες υπό συζήτηση, μέχρι να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπος εφαρμογής της δράσης. Με συνεχή ενημέρωση από ειδικούς και μετά από μία σειρά βραβεύσεων που κατακτήθηκαν με τα χρόνια, δόθηκε μια ισχυρή κινητοποίηση για συνέχιση των δράσεων για το Περιβάλλον.

Άξονες Σχεδίου Αειφορικής διαχείρισης:

 •  Ανακύκλωση, κομποστοποίηση, δημιουργία κήπων
 •  Εξοικονόμηση ενέργειας
 •  Μείωση κατανάλωσης νερού
 •  Υγεία και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον
 •  Υγιεινή διατροφή
 •  Καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων και τη συγκρότηση δράσεων
 •  Αποδοχή του διαφορετικού
 •  Προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού
 •  Στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη

Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις, εγκαθιδρύει σ’ αυτά αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στην ενήλικη ζωή τους.

   Τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα ενός Αειφόρου Σχολείου είναι τα παρακάτω:

 •  Μάθημα έξω από την τάξη
 •  Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 •  Αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών όλων των παιδιών
 •  Εξασφάλιση δημοκρατικού κλίματος
 •  Εργασία σε ομάδες
 •  Βιωματική μάθηση
 •  Χρησιμοποίηση πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού
 •  Θεατρικό παιχνίδι
 •  Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 •  Ενεργός συμμετοχή όλων των παιδιών ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο
 •  Ανατροφοδότηση

Προσανατολισμός μας είναι μια ανάπτυξη τέτοια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος με τρόπο ώστε να μη στερούνται οι μελλοντικές γενεές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Επιδιώκεται μια ανάπτυξη συνώνυμη της αυτάρκειας.

Το Σύνθημά μας: 

¨Δίνουμε δεύτερη ζωή στα υλικά που χρησιμοποιούμε¨. 

Φιλοσοφία του Σχολείου μας αναφορικά με την ανακύκλωση, δεν είναι μόνο η εφαρμογή και η αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά η οικονομία όλων των υλικών που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Κάνουμε οικονομία ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση προϊόντων που είναι κατασκευασμένα από υλικά μη φιλικά για το περιβάλλον και δίνουμε έμφαση στη χρησιμοποίηση των οργανικών και όχι των μη οργανικών υλικών στην καθημερινότητά μας.

Οι ενέργειές μας καθοδηγούνται από τον ορισμό της αειφόρου ανάπτυξης που είναι: ¨Η επιδίωξη μιας ανάπτυξης τέτοιας που να επιτρέπει την τωρινή γενιά να ικανοποιεί τις ανάγκες της, χωρίς να στερεί τη δυνατότητα από τις μελλοντικές γενιές να ικανοποιούν τις δικές τους¨.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μόνο όταν εκπαιδεύουμε τα παιδιά στη λογική της οικονομίας και της αυτάρκειας.

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν βραβευθεί για τον μετασχηματισμό τους σε Αειφόρο από τους εξής αναγνωρισμένους φορείς:

- 2012-2013: 8η θέση για το ¨Βραβείο Αειφόρου Σχολείου¨ ανάμεσα σε 210 σχολεία από όλη την Ελλάδα, από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

- 2016 έως σήμερα: ¨Σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου¨ από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

- 2016 έως σήμερα: ¨Σημαία των Οικολογικών Σχολείων¨ από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

- 2016 έως σήμερα: ¨Σήμα του Αειφόρου Σχολείου¨ από την Aeiforum (τώρα διανύουμε τη δεύτερη τριετία)

-2018: Το αποκορύφωμα των επιβραβεύσεών μας ήταν το ¨1ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης¨ στα Ελληνικά Βραβεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος τα σημαντικότερα και εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της Ελλάδας που διοργάνωσαν για 3η φορά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ www.paseppe.gr), παράλληλα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεωνhttps://www.protypa.gr/admin/wcms-content/edit/504# για το Περιβάλλον που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) για 7η συνεχόμενη φορά. 

Μόνο οι βραβευμένοι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα στον θεσμό που διοργανώνει η ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2020 το Σχολείο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία «Οργάνωσης και διοίκησης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» που συμβάλλουν μέσα από τη λειτουργία τους στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Η κατάθεση της πρότασής μας έχει τίτλο: «Ένα Σχολείο με Μηδενικό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», μία καινοτόμος ολιστική εκπαιδευτική πρόταση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι διακρίσεις, πέρα από την επιβράβευση της προσπάθειάς μας, σηματοδοτούν τη δέσμευση του Σχολείου μας για την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αποτελούν δε τη σημαντικότερη πηγή ανατροφοδότησης, προκειμένου τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να έχουν κίνητρο για περαιτέρω δράσεις στο μέλλον.

Τα Εκπαιδευτήριά μας υπέβαλαν στον ΠΑΣΕΠΠΕ το σχετικό υλικό μαζί με πάρα πολλούς φορείς και εταιρίες από ολόκληρη την Ελλάδα, προκρίθηκαν στη Β΄ φάση του Διαγωνισμού με συνυποψήφιους στην κατηγορία, τους:

 • ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • COSMOTE
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

για να κατακτήσουν στην τελική αξιολόγηση, το 1ο βραβείο, μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο θεσμός αυτός έρχεται να επιβραβεύσει τους φορείς του Δημοσίου και τις εταιρείες που έχουν έμπρακτη συνεισφορά στην προαγωγή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε από μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, φορέων, επιμελητηρίων και συνδέσμων και αξιολόγησε τις προτάσεις, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κλειστές συνεδριάσεις συζήτησε όλες τις υποψηφιότητες.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα σε μία λαμπρή εκδήλωση, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου, της Υφυπουργού Εσωτερικών κυρίας Μαρίνας Χρυσοβελώνη και πλήθους Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων και Προέδρων φορέων, αναδεικνύοντας τις εταιρείες και τους φορείς του Δημοσίου που προάγουν την καινοτομία, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το «1ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» αποτελεί αφ’ ενός την επισφράγιση της αδιάκοπης προσπάθειας λειτουργίας του Σχολείου μας ως Αειφόρο, συνέχεια των πολλών διακρίσεων που ήδη έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη και συνέχιση της εφαρμογής των αειφορικών μας πρακτικών στο μέλλον. 

Ανήκει τόσο στους μαθητές, στους εργαζόμενους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, όσο και στους γονείς των Εκπαιδευτηρίων μας που πάντα και με κάθε τρόπο είναι δίπλα μας και στηρίζουν κάθε καινοτόμο δράση μας και κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στο κοινό καλό.

Για περισσότερες πληροφορίες σας επισυνάπτουμε εδώ το Δελτίο τύπου του ΠΑΣΕΠΠΕ.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και το «𝟏ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης ήταν υποψήφια, μετά από μια πολυεπίπεδη αξιολόγηση και μαζί με πολλές άλλες συμμετοχές, στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον.

Οι εταιρείες που διακρίνονται σε εθνικό επίπεδο στα Ευρωπαϊκά Βραβεία, διαγωνίζονται στη συνέχεια με Ευρωπαϊκές εταιρείες από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σχολείο μας επελέγη να διαγωνιστεί στην κατηγορία «Βραβείο οργάνωσης και διοίκησης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων» με συνυποψήφιους μεγάλες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εταιρείες όπως η 𝐂𝐨𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐚, η 𝐇𝐞𝐢𝐧𝐞𝐤𝐞𝐧, 𝐀.𝐁. Βασιλόπουλος κ.α.

Δηλώνουμε πολύ περήφανοι που ξεχωρίσαμε για ακόμη μια φορά!

Δείτε τις υπόλοιπες συμμετοχές εδώ →
https://ec.europa.eu/environme...

Διαβάστε το Βιβλίο του Αειφόρου Σχολείου το οποίο αποτελεί τη συνολική απότιμηση της εφαρμογής των αειφορικών πρακτικών και δράσεων που υλοποιούμε στη σχολική μας μονάδα από το 2009 μέχρι σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Συλλογή Φωτογραφιών
(7 φωτογραφίες)