Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο

Αειφόρο Σχολείο

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης εφαρμόζουν από το 2009 μια σειρά αειφορικών πρακτικών. Το Σχολείο συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις και υλοποιεί δραστηριότητες Κοινωνικής Αειφορίας, λειτουργώντας ως μοντέλο εφαρμογής αειφορικών πρακτικών.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φιλοσοφία του Σχολείου μας αναφορικά με την ανακύκλωση, δεν είναι μόνο η εφαρμογή και η αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, αλλά η οικονομία αυτών που χρησιμοποιούμε καθημερινά και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Έτσι, μαθαίνουμε να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση προϊόντων που είναι κατασκευασμένα από μη φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και παράλληλα, δίνουμε έμφαση στη χρήση των οργανικών.

ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ:

«Δίνουμε δεύτερη ζωή στα υλικά που χρησιμοποιούμε».

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Προσανατολισμός μας είναι μια ανάπτυξη τέτοια που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος με τρόπο ώστε να μη στερούνται οι μελλοντικές γενεές τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους. Επιδιώκεται μια ανάπτυξη συνώνυμη της αυτάρκειας.

Στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με τρόπο, ώστε να νιώσουν ικανά να προκαλέσουν αλλαγή. Η συμμετοχή σε δράσεις Κοινωνικής Αειφορίας καθίσταται αναγκαία, διότι μόνο οι συνεκτικές κοινωνίες μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 • Το 2009 συστάθηκε Επιτροπή Αειφόρου Σχολείου και καταρτίστηκε Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
 • Οι αειφορικές πρακτικές εφαρμόζονται από όλο το προσωπικό και τελειοποιούνται σε μακροπρόθεσμη βάση.
 • Οι προτάσεις για τις δράσεις ξεκινούν από τα παιδιά, μεταφέρονται από τους δασκάλους στα συμβούλια και τίθενται όλες υπό συζήτηση, μέχρι να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός τρόπος εφαρμογής της δράσης.
 • Με συνεχή ενημέρωση από ειδικούς και μετά από μία σειρά βραβεύσεων που κατακτήθηκαν με τα χρόνια, δόθηκε μια ισχυρή κινητοποίηση

  για συνέχιση των δράσεων για το Περιβάλλον.

 • ΆΞΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Ανακύκλωση, κομποστοποίηση, δημιουργία κήπων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μείωση κατανάλωσης νερού
 • Υγεία και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον
 • Υγιεινή διατροφή
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων και τη συγκρότηση δράσεων
 • Αποδοχή του διαφορετικού
 • Προαγωγή της τέχνης και του πολιτισμού
 • Στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Μάθημα έξω από την τάξη
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Αναγνώριση των αναγκών και των επιθυμιών όλων των παιδιών
 • Εξασφάλιση δημοκρατικού κλίματος
 • Εργασία σε ομάδες
 • Βιωματική μάθηση
 • Χρήση πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
 • Ενεργός συμμετοχή όλων των παιδιών ανάλογα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο
 • Ανατροφοδότηση
 • Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις, εγκαθιδρύει σ’ αυτά αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοσεβασμού. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στην ενήλικη ζωή τους.

  ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

  Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν βραβευθεί για τον μετασχηματισμό τους σε Αειφόρο από τους εξής αναγνωρισμένους φορείς:

  - 2012-2013: 8η θέση για το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» ανάμεσα σε 210 σχολεία από όλη την Ελλάδα, από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

  - 2016 έως σήμερα: «Σημαία του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου» από την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

  - 2016 έως σήμερα: «Σημαία των Οικολογικών Σχολείων» από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

  - 2016 έως σήμερα: «Σήμα του Αειφόρου Σχολείου» από την Aeiforum (τώρα διανύουμε τη δεύτερη τριετία)

  -2018: Το αποκορύφωμα των επιβραβεύσεών μας ήταν το «1ο Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης» στα Ελληνικά Βραβεία της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Πρόκειται για τα σημαντικότερα και εγκυρότερα περιβαλλοντικά βραβεία της Ελλάδας που διοργάνωσαν για 3η φορά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) παράλληλα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) για 7η συνεχόμενη φορά.

  Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα και τη Θεσσαλονίκη.

  Περισσότερες πληροφορίες για τη βράβευσή μας θα βρείτε εδώ:

  - 2020 : Υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τον ΠΑΣΕΠΠΕ στην κατηγορία «Οργάνωση και διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» που συμβάλλουν μέσα από τη λειτουργία τους στην διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Τίτλος της πρότασής μας ήταν: «Ένα Σχολείο με Μηδενικό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», μία καινοτόμος ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

  Μόνο οι βραβευμένοι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα στον θεσμό που διοργανώνει ο ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Περισσότερες πληροφορίες για την Υποψηφιότητά μας θα βρείτε εδώ:

  -2021: 2η θέση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον στην πρώτη και σημαντικότερη μεγάλη κατηγορία «Οργάνωσης και διοίκησης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις». Καταφέραμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στους:

 • SUNLIGHT Systems,
 • AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:

  ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

  Οι διακρίσεις, πέρα από την επιβράβευση της προσπάθειάς μας, σηματοδοτούν τη δέσμευση του Σχολείου μας για την υλοποίηση δράσεων προσανατολισμένων στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αποτελούν δε, τη σημαντικότερη πηγή ανατροφοδότησης, προκειμένου τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να έχουν κίνητρο για περαιτέρω δράσεις στο μέλλον.

  Όλες αυτές οι διακρίσεις ανήκουν τόσο στους μαθητές, στους εργαζόμενους, στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, όσο και στους γονείς των Εκπαιδευτηρίων μας που πάντα και με κάθε τρόπο είναι δίπλα μας και στηρίζουν κάθε καινοτόμο δράση μας και κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στο κοινό καλό.

  Δηλώνουμε πολύ περήφανοι που ξεχωρίζουμε!

  ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ
  Διαβάστε το Βιβλίο του Αειφόρου Σχολείου το οποίο αποτελεί τη συνολική απότιμηση της εφαρμογής των αειφορικών πρακτικών και δράσεων που υλοποιούμε στη σχολική μας μονάδα από το 2009 μέχρι σήμερα.

  ΒΙΒΛΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  Συλλογή Φωτογραφιών
  (8 φωτογραφίες)