11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

Το σχολείο, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Νηπιαγωγείου να συμμετέχουν με δημιουργική απασχόληση στην 11μηνη φοίτηση.

Για το σχολικό έτος 2020-21 το Σχολείο μας θα λειτουργήσει από τις 25 Αυγούστου έως 25 Ιουλίου 2020. Στην ενδεκάμηνη φοίτηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχολικές αργίες, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι εργάσιμες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες ακολουθούν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 

Συλλογή Φωτογραφιών
(5 φωτογραφίες)