Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Το εκπαιδευτικό προσωπικό, που αποτελεί τη μεγαλύτερη «περιουσία» του Σχολείου μας, απαρτίζεται από μόνιμους και έμπειρους παιδαγωγούς. Με τα κατάλληλα για τις ηλικίες αυτές διδακτικά προγράμματα, τις ποικίλες σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, τη διαρκή επιμόρφωση και αξιολόγηση, το εξελιγμένο παιδαγωγικό υλικό, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τη διοργάνωση εκδηλώσεων χτίζουν με βιωματικό τρόπο την πνευματική συγκρότηση, τη συναισθηματική σταθερότητα και την ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μας, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους και με αγάπη, αγκαλιάζουν ως δεύτεροι γονείς τα παιδιά της τάξης τους. Οι παιδαγωγοί που αποτελούν το βοηθητικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων μας, υποστηρίζουν και ενισχύουν το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των έμπειρων εκπαιδευτικών μας. Με την πλούσια εμπειρία και τα εφόδια που αποκτούν είναι έτοιμοι να τους αναπληρώσουν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Παράλληλα, το διοικητικό προσωπικό που αποτελεί μία μεγάλη ομάδα έμπειρων στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά με σκοπό την ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας. 

Σε όλη αυτή την άριστα οργανωμένη και στελεχωμένη ομάδα ανθρώπων μας έρχονται να προστεθούν ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες, καθηγητές πανεπιστημίων, γιατροί, λογοθεραπευτής και άλλες ειδικότητες που υποστηρίζουν, όποτε χρειαστεί, το έργο των εκπαιδευτικών. 

Συλλογή Φωτογραφιών
(10 φωτογραφίες)