Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Στο σχολείο μας η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας είναι μια σοβαρή υπόθεση που αρχίζει απ’ τα πρώτα βήματα των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό και συνεχίζει με καθημερινή μελέτη στο Δημοτικό. Μέχρι τη Στ΄ τάξη οι μαθητές έχουν κατακτήσει ένα αξιόλογο μαθησιακό επίπεδο με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας εισαγωγής στα ξενόγλωσσα κολλέγια και στις εξετάσεις απόκτησης πτυχίων του University of Cambridge που διεξάγονται στο σχολείο μας. 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Bilingual Kindergarten Programme του Νηπιαγωγείου που έχει στόχο τη δίγλωσση ικανότητα στις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικα, Γερμανικά, Γαλλικά). Μέσα από αυτό το παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητές του στον προφορικό λόγο, στην ανάγνωση και τη γραφή, ενώ μαθαίνει λεξιλόγιο και αποκτά γνώσεις στις επιστήμες, την τέχνη και τη λογοτεχνία. 

Επιπλέον, στο Νηπιαγωγείο λειτουργούν τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης (Clubs). Στα προγράμματα αυτά, οι μαθητές μας με την καθοδήγηση έμπειρων, καταξιωμένων και διακεκριμένων εκπαιδευτών έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται δημιουργικά στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Τα παιδιά μας δέχονται νέα ερεθίσματα, αναδεικνύουν και αναπτύσσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους και καλλιεργούν το συνεργατικό πνεύμα συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.


Ειδικοί παιδαγωγοί εξειδικεύονται σε αυτές τις ηλικίες και έρχονται σε επαφή με τα παιδιά δίνοντάς τους τα κατάλληλα εναύσματα προκειμένου να αγαπήσουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν.

Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούν για τις τάξεις των Νηπίων και των Προνηπίων είναι τα εξής:

Οι εκπαιδευτές των τμημάτων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σας. Στο τέλος κάθε μήνα λαμβάνετε γραπτή ενημέρωση για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.