Γραφείο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Φροντίδας Υγείας

Γραφείο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Φροντίδας Υγείας

Γραφείο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Φροντίδας Υγείας

Γραφείο Πρωτοβάθμιας Σχολικής Φροντίδας Υγείας

Στο Σχολείο μας λειτουργεί Γραφείο Σχολικής Φροντίδας Υγείας για τους μαθητές μας από έμπειρη νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια υγείας κατέχει μια πολύ χρήσιμη και καθοριστική θέση στη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων μας, καθώς βοηθάει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν σύνδεσμο μεταξύ των εκπαιδευτικών, της οικογένειας και των μαθητών, για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν στο σχολικό περιβάλλον.

Η νοσηλεύτριά μας γνωρίζει το ατομικό ιστορικό των παιδιών κάθε τάξης και παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

Ανίχνευση, διερεύνηση και εκτίμηση της υγείας κάθε παιδιού

• Προαγωγή της υγείας και πρόληψη της ασθένειας

• Διαχείριση περιστατικών

• Ειδικευμένες νοσηλευτικές διαδικασίες

• Παροχή Πρώτων Βοηθειών

• Εκμάθηση ανάπτυξης υγιούς τρόπου διαβίωσης

• Υπηρεσίες αποκατάστασης και επανένταξης

Το Γραφείο αυτό λειτουργεί καθημερινά από τις 8:30 έως τις 15:30. Η νοσηλεύτρια συνεργάζεται στενά με τον παιδίατρο του Σχολείου. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, η νοσηλεύτρια μεταφέρει τα παιδιά στην κλινική «Άγιος Λουκάς» και παραμένει εκεί μέχρι να φτάσουν οι γονείς.

Η συνεργασία και η αμφίδρομη επικοινωνία είναι βασικά στοιχεία για την καλή λειτουργία του Γραφείου. Έτσι, προτρέπουμε πάντα όλους τους γονείς αν θεωρούν ότι πρέπει να γνωρίζει το Σχολείο κάποια θέματα σχετικά με την υγεία των μαθητών, να επικοινωνούν με τη νοσηλεύτρια και να την ενημερώνουν γι’ αυτά.

Συλλογή Φωτογραφιών
(5 φωτογραφίες)