Σχολικών Συμβούλων

Σχολικών Συμβούλων

«Τμήματα Σχολικών Συμβούλων»

Το έργο των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται, καθημερινά και για όλη την ημέρα, από ειδικό παιδοψυχολόγο μέσα από τη λειτουργία του Γραφείου Σχολικού Συμβούλου. Η υπηρεσία μας αυτή συνδράμει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και ενισχύει ιδιαίτερα εκείνα τα παιδιά που έχουν πρόβλημα προσαρμογής, συμπεριφοράς ή μαθησιακές δυσκολίες ενώ μαθαίνει σ’ όλους τους μαθητές στρατηγικές οργάνωσης χρόνου και μελέτης στο σπίτι, υποστηρίζει όλο το προσωπικό ως προς τις συμπεριφορές των παιδιών και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς υλοποιεί προγράμματα σε όλες τις τάξεις, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η επικοινωνία με τα παιδιά μπορεί να είναι σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Στοχεύοντας στο αποτελεσματικό έργο του Σχολείου και συμβαδίζοντας με τη γενικότερη φιλοσοφία μας για την ολοκληρωμένη διαπαιδαγώγηση και πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, θεωρούμε απαραίτητη τη συγκεκριμένη υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του εκπαιδευτικού οργανισμού που αντιπροσωπεύουμε.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Σχολικού Συμβούλου παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

-Ειδικές κατευθύνσεις προς το διδακτικό προσωπικό προτείνοντας στρατηγικές αντιμετώπισης μαθητών που εμφανίζουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές δυσκολίες.

-Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαίτερων ικανοτήτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου.

-Ειδική καθοδήγηση και υποστήριξη (σε συνεργασία με άλλους φορείς εφόσον χρειαστεί) σε συμπεριφορικές και κοινωνικό-συναισθηματικές δυσκολίες μαθητών.

-Συμβουλευτική γονέων για θέματα διαπαιδαγώγησης παιδιών και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ οικογένειας και Σχολείου.

-Εξατομικευμένες και ομαδικές συστάσεις με στόχο να επιτύχουν τα παιδιά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και συναισθηματικά.

-Εκμάθηση στρατηγικών μελέτης και οργάνωσης χρόνου στους μαθητές σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό.

-Τεστ WISC που στοχεύει στην εκτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας κατά τα σχολικά χρόνια του παιδιού.

Το Γραφείο σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδοψυχολογίας του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο και για τη διοργάνωση των απογευματινών συναντήσεων "Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας". Στις συναντήσεις αυτές παρακολουθούμε ομιλίες από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, συζητούμε κι αναλύουμε θέματα καθημερινά που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν σε σχέση με τον γνωστό-άγνωστο κόσμο των παιδιών μας.

Συλλογή Φωτογραφιών
(3 φωτογραφίες)