11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

11μηνη φοίτηση

Το Σχολείο, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του Παιδικού Σταθμού να συμμετέχουν με δημιουργική απασχόληση στην 11μηνη φοίτηση.

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2020-21 το Σχολείο μας θα λειτουργήσει από τις 25 έως τις 31 Αυγούστου 2020 και από τη 1 έως τις 23 Ιουλίου 2021. Στην ενδεκάμηνη φοίτηση συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχολικές αργίες, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι εργάσιμες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες ακολουθούν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 

Συλλογή Φωτογραφιών
(6 φωτογραφίες)