Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Ξένες γλώσσες - Clubs

Στο σχολείο μας η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας είναι μια σοβαρή υπόθεση που αρχίζει απ’ τα πρώτα βήματα των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό και συνεχίζει με καθημερινή μελέτη στο Δημοτικό. Μέχρι τη Στ΄ τάξη οι μαθητές έχουν κατακτήσει ένα αξιόλογο μαθησιακό επίπεδο με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας εισαγωγής στα ξενόγλωσσα κολλέγια και στις εξετάσεις απόκτησης πτυχίων του University of Cambridge που διεξάγονται στο σχολείο μας. 

Τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού μας, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Little Kiddies English club, που είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο για την προσχολική ηλικία και συνδυάζεται με το πρόγραμμα των Αγγλικών που ακολουθείται ήδη στην τάξη.

Η περίοδος της προσχολικής ηλικίας είναι σημαντική, γιατί τότε καθορίζονται οι συνήθειες στον τρόπο σκέψης και η ανάπτυξη των σωματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης (Clubs) οι μαθητές μας με την καθοδήγηση έμπειρων, καταξιωμένων και διακεκριμένων εκπαιδευτών έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται δημιουργικά στον χώρο των Εκπαιδευτηρίων μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων. Τα παιδιά μας δέχονται νέα ερεθίσματα, αναδεικνύουν και αναπτύσσουν τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους, καλλιεργούν το συνεργατικό πνεύμα συμβάλλοντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

Τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης που λειτουργούν για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού μας είναι τα εξής: