Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακού τόπου www.protypa.gr

§ 1 Πληροφορίες για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων

1. Το σχολείο μας λειτουργεί δική του Ιστοσελίδα [www.protypa.gr] και η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που μπορούν να σχετιστούν με ένα άτομο. Τα δεδομένα θεωρούνται ως προσωπικά, εφόσον το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορούν μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα (ήτοι μέσω αναφοράς σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι [όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail (ηλεκτρονική) διεύθυνση].

[Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση [dpo@protypa.gr] ή στην ταχυδρομική διεύθυνση με τη προσθήκη “υπόψη υπεύθυνου προστασίας (εναλλακτικά, αν δεν υπάρχει DPO, υπεύθυνος επικοινωνίας για θέματα προσωπικών) δεδομένων”].

3. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε (το e-mail σας, πιθανόν το όνομα και το τηλέφωνό σας), προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον η αποθήκευση δεν απαιτείται πλέον, διαγράφουμε τα εν λόγω δεδομένα ή περιορίζουμε την επεξεργασία τους, στη περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση αποθήκευσης από το νόμο.

§ 2 Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδας μας

1. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικό σκοπό, δηλαδή σε περίπτωση μη εγγραφής ή σε περίπτωση που μας διαβιβάζετε πληροφορίες, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον εξυπηρετητή μας (server) από το πρόγραμμα περιήγησης σας. Εάν επιθυμείτε απλώς να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα κατωτέρω δεδομένα τα οποία μας είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της Ιστοσελίδας [νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση (στ) του ΓΚΠΔ]:

  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP- Adress).
  • Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.
  • Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (Greenwich Mean Time - GMT)
  • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)
  • Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)
  • Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων
  • Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα
  • Περιηγητής
  • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του
  • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή
  • Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα οποία κατά την τοποθέτησή τoυς (από εμάς)σε συγκεκριμένη θέση, ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

  2. Χρήση cookies

  α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies, των οποίων η έκταση και η λειτουργικότητα επεξηγούνται παρακάτω:

  • Προσωρινά (Transient) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό β΄)
  • Επίμονα (Persistent) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό γ΄).

  β) Τα “Transient Cookies” διαγράφονται αυτομάτως, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα τα Session-Cookies. Αυτά αποθηκεύουν την αποκαλούμενη Session_ID, που υποδεικνύει κατά πόσο είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του επισκέπτη που περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωρίσει, αν έχετε επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας. Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

  γ) Τα “Persistent Cookies” διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης σας.

  δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας το πρόγραμμα περιήγησής σας όπως π.χ. να αποδεχθείτε τα cookies τρίτων μερών ή να απορρίψετε όλα τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

  ε) Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε κατά τη πλοήγησή σας, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε για κάθε νέα επίσκεψή σας στην ιστοσελίσα μας να συνδεθείτε εκ νέου.

  στ) Τα χρησιμοποιημένα Flash-Cookies δεν ανιχνεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά από το «Flash-plug-in». Επιπλέον χρησιμοποιούμε HTML5 αντικείμενα αποθήκευσης (storage objects) τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης.

  Εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των flash cookies, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο Add-On, π.χ. “Better Privacy” για το Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/gr/firefox/addon/betterprivacy/) ή to Adobe-Flash-Killer Cookie για το Google Chrome. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των HTML5 αντικειμένων αποθήκευσης (storage objects), εφόσον εισαγάγετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μια ιδιωτική λειτουργία. Συνιστούμε επίσης να διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

  § 3 Τα δικαιώματά σας

  3.1 Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

   • Δικαίωμα ενημέρωσης
   • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής
   • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
   • Δικαίωμα αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία
   • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

   3.2 Έχετε παράλληλα το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   § 4 Περισσότερες λειτουργίες του Ιστοτόπου μας

   4.1 Web Analytics

   4.1.1. Χρήση του Google Analytics

   (1) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «Cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookie για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου, μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ανωνυμοποίησης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, διαγράφεται μέρος της διεύθυνσης IP σας από την Google μόνο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οκονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και θα σμικρύνεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

   (2) Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω των Google Analytics, δεν θα συσχετίζει οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από την Google.

   (3) Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των Cookies, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον πλοηγό περιήγησή σας (Browser-Software). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τον διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr.

   (4) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics με την παράμετρο “_anonymizeIp ()”. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται περικεκομμένα η επεξεργασία σε διευθύνσεις IP, η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί να αποκλεισθεί. Αν όμως από τα συλλεγμένα δεδομένα λάβετε κάποια προσωπική αναφορά, αυτή τίθεται άμεσα σε αποκλεισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται παράλληλα.

   (5) Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική στο χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Google συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-US Privacy Shield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), https: // www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

   (6) Πληροφορίες τρίτων πάροχων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, οδός Barrow, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001.

   Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρείτε στο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de.

   (7) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών σε σχέση με την ανάλυση της διασταυρωμένης συσκευής, η οποία διεξάγεται μέσω του χρήστη ID. Μπορείτε στο λογαριασμό Πελατών, να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διασταυρωμένης συσκευής με τη χρήση της επαφής τα "Τα δεδομένα μου", "Προσωπικά δεδομένα".

   4.2 Social Media

   4.2.1 Χρήση πρόσθετων ("plug-ins") σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης("Social-Media-Plug-ins")

   (1) Χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο τα ακόλουθα "plug-ins" στα κοινωνικά μέσα: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, Linkedln, Flattr]. Χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη λύση των δύο κλικ. Όταν δηλαδή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αρχικά δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στους παρόχους των Plug-ins. Τον πάροχο του Plug-in μπορείτε να αναγνωρίσετε με την ένδειξη στο κουτί του αρχικού γράμματος ή του λογότυπού του. Σας δίνουμε την ευκαιρία μέσω του κουμπιού/πλήκτρου (Button) να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του Plug-in. Μόνο εάν κάνετε κλικ στο σημειωμένο πεδίο και το ενεργοποιήσετε, ο πάροχος του Plug-in θα λάβει την πληροφορία ότι έχετε μεταβεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, τα αναφερόμενα κατά την παράγραφο 3 της παρούσας δήλωσης δεδομένα, διαβιβάζονται. Στην περίπτωση του Facebook και του Xing, σύμφωνα με πληροφορίες των αντίστοιχων παρόχων στην Ελλάδα, η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως. Ενεργοποιώντας το Plug-in, διαβιβάζονται από εσάς τα προσωπικά δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο και αποθηκεύονται εκεί (σε αμερικάνικους παρόχους στις ΗΠΑ). Δεδομένου ότι ο πάροχος Plug-in εκτελεί τη συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω cookies, σας συνιστούμε, πριν κάνετε κλικ στο γκρίζο κουτί, να διαγράψετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του πλοηγού σας.

   (2) Δεν επιδρούμε ούτε στα δεδομένα που συλλέγονται και στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία και για τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγει ο πάροχος Plug-in.

   (3) Ο πάροχος Plug-in αποθηκεύει δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση καθώς και για την ενημέρωση των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο Plug-in. Μέσω των Plug-ins, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους άλλους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση των Plug-ins είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδα μας, όπως προβλέπεται άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ.

   (4) Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στον παρόχο Plug-in και αν είστε εκεί συνδεδεμένοι. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του Plug-In, τα δεδομένα που συλλέγχθηκαν από εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του Plug-In. Αν κάνετε κλίκ στο ενεργοποιημένο κουμπί και π.χ. κοινοποιήσετε τη σελίδα, ο πάροχος του Plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις ανακοινώνει/μοιράζεται δημόσια με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, καθώς έτσι θα αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο Plug-in.

   4.2.2 Ενσωμάτωση των ΥouTube-Videos

   (1) Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο του YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.YouTube.com και μπορούν να αναπαραχθούν άμεσα από τον ιστότοπό μας. [Όλα αυτά ενσωματώνονται στην "λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων", που σημαίνει ότι εάν δεν αναπαράγετε τα βίντεο, κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα μεταφερθεί στο YouTube. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, μεταφέρονται τα δεδομένα κατά τα αναφερόμενα παρακάτω στην παράγραφο 2. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για την μεταφορά των δεδομένων.]

   (2) Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο ΥοuTube.

   (3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέσω του YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy. Επίσης, η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστάσιας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/... Ενσωμάτωση των Google Maps

   (1) Στον ιστότοπο αυτό χρησιμοποιούμε την προσφορά των Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε απευθείας στην ιστοσελίσα μας τους διαδραστικούς χάρτες και σας παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης των χαρτών.

   (2) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Επιπλέον, θα διαβιβάζονται τα κατά την παράγραφο 3 αυτής της δήλωσης αναφερόμενα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετισθείτε με το προφίλ σας στο Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. H Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο Google.

   (3) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών μέσω του YouTube, μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε/καθορίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.de/intl/gr/policies/privacy.

   Επίσης, η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστάσιας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/... Online Διαφήμιση

   4.3.3 Facebook Custom Audiences

   (1) Επιπλέον, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία του Remarketing "Custom Audiences” του Facebook Inc. ("Facebook"). Στο πλαίσιο της επισκεψιμότητας του κοινωνικού δικτύου Facebook ή σε άλλων ιστότοπων, επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της προβολής διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος ("Facebook-Ads"). Στόχος μας είναι να προβάλλουμε διαφημίσεις οι οποίες θα είναι για σας ενδιαφέρουσες, προκειμένου να καταστήσουμε τον ιστότοπό μας πιο ελκυστικό για σας.

   (2) Λόγω των εγκατεστημένων εργαλείων μάρκετινκ, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί αυτόματα μια άμεση σύνδεση με τον διακομιστή Facebook. Δεν επιδρούμε στην έκταση και στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, με τη χρήση αυτών των εργαλείων από την Facebook και ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε βάσει όσων γνωρίζουμε: Με τη χρήση των ”Facebook Custom Audiences”, η Facebook λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε το αντίστοιχο πεδίο του ιστότοπού μας ή ότι κάνατε κλίκ στη προβολή μιας διαφήμισης. Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία που παρέχει το Facebook, το τελευταίο μπορεί να συνδέσει την επισκεψιμότητά σας με το λογαριασμό σας. Ακόμη και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, ενδέχεται ο πάροχος να εντοπίσει τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης και να τα αποθηκεύσει.

   (3) Η αποσύνδεση της λειτουργίας “Facebook Custom Audiences” είναι εφικτή [εδώ και] για συνδεδεμένους χρήστες στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

   (4) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω Facebook θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy.

   § 5 Πληροφορίες για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο των σεμιναρίων «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας» με τη μορφή Webinars, που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης την περίοδο 2020-2021 για 16η συνεχή χρονιά.

   1. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής των σεμιναρίων «Μεγαλώνοντας μαζί με τα παιδιά μας», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της σύνδεσής σας στην ψηφιακή πλατφόρμα Microsoft Teams, για την επικοινωνία μαζί σας και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με σκοπό την άμεση εξυπηρέτησή σας. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων τα στοιχεία σας διαγράφονται.

   2. Στην περίπτωση που επιλέξατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ενημερωτικού περιεχομένου του Σχολείου μας, το e-mail σας προστίθεται στη λίστα των συνδρομητών μας. Πιο συγκεκριμένα, μηνιαία θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, το newsletter των Εκπαιδευτηρίων μας με τα σημαντικότερα νέα όπως και ενημερωτικά δελτία με τις δράσεις μας. Έχετε τη δυνατότητα να απεγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, ακολουθώντας τα βήματα του e-mail που λαμβάνετε.