𝐖𝐞 𝐦𝐚𝐲 𝐛𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐠𝐠 𝐝𝐲𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐤!

𝐖𝐞 𝐦𝐚𝐲 𝐛𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐠𝐠 𝐝𝐲𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐤!

𝐖𝐞 𝐦𝐚𝐲 𝐛𝐞 𝟑𝐫𝐝 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐠𝐠 𝐝𝐲𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐞 𝐫𝐨𝐜𝐤!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης, στο μάθημα των Αγγλικών, έβαψαν και διακόσμησαν τα πασχαλινά τους αυγά με υλικά όπως τέμπερες, μπογιές και 𝐠𝐥𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫. Η απόσταση για ακόμα μία φορά δεν στάθηκε εμπόδιο στη διασκέδαση! 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞!

Συλλογή Φωτογραφιών
(13 φωτογραφίες)