Ασφάλεια στη θάλασσα και στην πισίνα...

Ασφάλεια στη θάλασσα και στην πισίνα...

Ασφάλεια στη θάλασσα και στην πισίνα...

27 Οκτωβρίου 2023 2023

Τα παιδιά μας που παρακολούθησαν το πρόγραμμα της καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης, βραβεύτηκαν από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό safe water sports και το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»,για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ασφάλεια στη θάλασσα και στην πισίνα».

Ένα διαθεματικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο οδηγήθηκαν στην εκμάθηση των κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα και στην πισίνα!

Έτσι, όχι μόνο κατανόησαν την σημαντικότητα της ασφαλείας, αλλά απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου απευκταίου

Συλλογή Φωτογραφιών
(9 φωτογραφίες)