Δεν το ήξερα ότι είχες αδελφό!

Δεν το ήξερα ότι είχες αδελφό!

Δεν το ήξερα ότι είχες αδελφό!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι μαθητές της Δ’ Τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών αυτοσυστήνονται στους συμμαθητές τους, κάνουν posters, power point presentations και videos και εξασκούνται στη γλώσσα. Μαθαίνουμε να προβάλλουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας, να συζητάμε, αλλά και να ακούμε. Μέσω της βιωματικής μάθησης και του διαλόγου τους στα Αγγλικά, τα παιδιά μας κατανοούν καλύτερα τη γλώσσα και παράλληλα, γνωρίζουν περισσότερα τόσο γι’ αυτά τα ίδια όσο και για τους συμμαθητές τους. Nice to meet you guys!

Συλλογή Φωτογραφιών
(5 φωτογραφίες)