Δραστηριότητες Γ΄1

Δραστηριότητες Γ΄1

«Από την πλάκα και το κοντύλι… στην οθόνη και το πληκτρολόγιο» αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ). Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν και τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης κατόπιν επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», που πραγματοποιείται από τους μαθητές του τμήματος Γ1 και τις εκπαιδευτικούς Αθανασιάδου Εύα και Μαναβή Μαρία, από την αρχή του σχολικού έτους.Παίζουμε με το κρυφό σχολειό! Σχεδιάσαμε ένα παιχνίδι επιλογών με θέμα το κρυφό σχολειό!