Εγγραφές

Εγγραφές

Παιδικός Σταθμός : 

Δικαιολογητικά εγγραφής Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού 2018 - 2019

Προνήπια :

Δικαιολογητικά εγγραφής Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού 2018 - 2019

Νήπια :

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Δικαιολογητικά εγγραφής Νηπιαγωγείου 2018-2019

Φύλλο ιατρικής εξέτασης για ΑΔΥΜ


Α τάξη


Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά Α' Τάξη

Βιβλία Α' Τάξη

Εικαστική αγωγή Α' Τάξη 2018-19

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για Α και Δ  Τάξη 2018-19

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Δικαιολογητικά εγγραφής Α' Τάξης 2018-19

Φύλλο ιατρικής εξέτασης για ΑΔΥΜ


Β τάξη : 

Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά Β' Τάξη

Βιβλία Β' Τάξη

Εικαστική αγωγή Β' Τάξη 2018-19

Αναλυτικές οδηγίες για το e-book Β' και Γ' τάξης


Γ τάξη : 

Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά Γ' Τάξη

Βιβλία Γ' Τάξη

Εικαστική αγωγή Γ' και Δ΄ Τάξη 2018-19

Αναλυτικές οδηγίες για το e-book Β' και Γ' τάξη


Δ τάξη : 

Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά Δ' Τάξη

Βιβλία Δ' Τάξη

Εικαστική αγωγή Γ' και Δ΄ Τάξη 2018-19

Δικαιολογητικά εγγραφής

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή για Α΄ και Δ' Τάξη 2018-19

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Φύλλο ιατρικής εξέτασης για ΑΔΥΜ

Ε τάξη :

Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά Ε' Τάξη

Βιβλία Ε' Τάξη

Εικαστική αγωγή Ε' Τάξη 2018-19


ΣΤ τάξη :

Βιβλία - Υλικά

Αγγλικά ΣΤ' Τάξη

Βιβλία ΣΤ' Τάξη

Εικαστική αγωγή ΣΤ' Τάξη 2018-19