Ένα εφαλτήριο περαιτέρω έρευνας και μελέτης!

Ένα εφαλτήριο περαιτέρω έρευνας και μελέτης!

Ένα εφαλτήριο περαιτέρω έρευνας και μελέτης!

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή, επετειακή εκδήλωση με τίτλο :

«Από την πλάκα και το κοντύλι στην οθόνη και το πληκτρολόγιο» αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).

Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν και τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης κατόπιν επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», που πραγματοποιείται από τους μαθητές του τμήματος Γ1 και τις εκπαιδευτικούς Αθανασιάδου Εύα και Μαναβή Μαρία, από την αρχή του σχολικού έτους.

Το πρόγραμμα «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο» αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση του θεσμού του σχολείου, με διαθεματικό και διεπιστημονικό τρόπο. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό κριτήριο της επιλογής των εργασιών.

Οι μαθητές, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς, μελέτησαν δια ζώσης και εξ αποστάσεως τρεις βασικούς σταθμούς της σχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα: τα Αρχαία χρόνια, την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τον ευρύτερο χώρο της παράδοσης και τη νεότερη Ελλάδα.

Η εργασία που παρουσίασαν, με μεγάλη επιτυχία οι μαθητές του τμήματος, αποτελείται από ένα «ψηφιακό λεύκωμα» με 2 μέρη:

  • το πρώτο είναι μια μαγνητοσκοπημένη ταινία (12 λεπτών) όπου τα παιδιά διηγούνται την πορεία της εργασίας τους με πρωτότυπο τρόπο χρησιμοποιώντας μουσική, απαγγελίες και αποσπάσματα από τις εργασίες.
  • το δεύτερο είναι ένα εμπλουτισμένο PDF με συνδέσμους που οδηγούν σε εργασίες των παιδιών, θεωρητικά κείμενα και power point που συντάχθηκαν από τις εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία, βίντεο με κατασκευές, παιχνίδια και μουσική, διαδραστική παρουσίαση ενοτήτων, λογοτεχνικά κείμενα και επιλεγμένα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν για την ολόπλευρη προσέγγιση του θέματος.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί για όλους εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.

Συγχαρητήρια!