Ένα κολάζ για το καθαρό οικοσύστημα και τη ρύπανση

Ένα κολάζ για το καθαρό οικοσύστημα και τη ρύπανση

Ένα κολάζ για το καθαρό οικοσύστημα και τη ρύπανση

28 Απριλίου 2023 2023

Από την Τετάρτη 25 έως την Παρασκευή 28 Απριλίου τα παιδιά μας της Α΄ τάξης διαχώρισαν τις εικόνες που αφορούν το καθαρό θαλάσσιο οικοσύστημα από το μολυσμένο και έπειτα τις κόλλησαν και δημιούργησαν ομαδοσυνεργατικά ένα κολάζ.

Συλλογή Φωτογραφιών
(3 φωτογραφίες)