Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό

Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό

Νερό, το πολυτιμότερο αγαθό

24 Ιανουαρίου 2024 2024

Το νεράκι, το πιο απλό και πολύτιμο αγαθό, κρύβει στη διάφανη ύλη του ένα μαγευτικό ταξίδι, μια διαδρομή, όχι μόνο στον χρόνο αλλά και στον χώρο. Αυτή ξεδιπλώθηκε στα μάτια των νηπίων μας την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, όταν επισκέφθηκαν το παλιό κεντρικό αντλιοστάσιο, που κατασκευάστηκε τα έτη 1890-94. Από τον νερουλά και τις κρήνες που ξεδιψούσαν κατοίκους και διαβάτες μέχρι τις αντλίες νερού και τους ατμολέβητες… τα παιδιά μας έμαθαν για το παρελθόν και γοητεύτηκαν από τη διαδρομή που έκανε το νερό για να φτάσει στα σπίτια των κατοίκων της μακρινής εκείνης εποχής.

Συλλογή Φωτογραφιών
(12 φωτογραφίες)