Γνωριμία με το Ωδείο μας

Γνωριμία με το Ωδείο μας

Γνωριμία με το Ωδείο μας

25 Σεπτεμβρίου 2023 2023

Τα παιδιά μας της Α΄ τάξης παρακολούθησαν τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου την παρουσίαση του νέου προγράμματος σπουδών του Πρότυπου Ωδείου Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές μας άκουσαν δείγματα ήχων από την πλειοψηφία των οργάνων που διδάσκονται στο Ωδείο μας και γνώρισαν τους καθηγητές μας.