Η Δ’ Τάξη μας τιμά το Πολυτεχνείο!

Η Δ’ Τάξη μας τιμά το Πολυτεχνείο!

Η Δ’ Τάξη μας τιμά το Πολυτεχνείο!

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τα παιδιά μας της Δ’ Τάξης, πέραν της επετειακής παράστασης που προετοίμασαν και παρουσίασαν σ’ όλες τους μαθητές του Δημοτικού μας, επιστρέφοντας στις τάξεις τους ζωγράφισαν και αυτά εικόνες για το Πολυτεχνείο, καθώς και το περιστέρι της ειρήνης. «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία»!

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)