Η μάθηση δεν έχει όρια

Η μάθηση δεν έχει όρια

Η μάθηση δεν έχει όρια

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Οι τηλεδιασκέψεις για όσες μέρες το Σχολείο μας παρέμεινε κλειστό λόγω παγετού συνεχίστηκαν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teams! Όλοι οι μαθητές μας συμμετείχαν ενεργά ακολουθώντας το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αύριο ξανά στις τάξεις με απόλυτη προσοχή κατά τις μετακινήσεις και τηρώντας φυσικά τα μέτρα πρόληψης και προστασίας!