«Κάν’ το να σταθεί»… για τους μαθητές της Ε’ τάξης μας!

«Κάν’ το να σταθεί»… για τους μαθητές της Ε’ τάξης μας!

«Κάν’ το να σταθεί»… για τους μαθητές της Ε’ τάξης μας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τα παιδιά μας της Ε΄ τάξης επισκέφτηκαν το Νoesis και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κάν’ το να σταθεί».

Οι μαθητές μας αξιοποιώντας το κέντρο βάρους, τη βαρύτητα και τη ροπή δημιούργησαν με τη φαντασία τους διάφορες κατασκευές με κύριο στόχο την ισορροπία!

Μαθαίνουμε με βιωματικό τρόπο για τα φυσικά φαινόμενα και τους παράγοντες που τα προκαλούν και τα καθορίζουν.

Συλλογή Φωτογραφιών
(7 φωτογραφίες)