Μαθαίνουμε για την υδροηλεκτρική ενέργεια

Μαθαίνουμε για την υδροηλεκτρική ενέργεια

Μαθαίνουμε για την υδροηλεκτρική ενέργεια

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας», ανακάλυψαν τις δυνατότητες της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω ενός πολύ ενδιαφέροντος πειράματος, μίας αυτοσχέδιας τουρμπίνας που χρησιμοποιεί τη δύναμη του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γνώρισαν κι αφομοίωσαν τον 3ο Νόμο του Νεύτωνα. Μπράβο στους μικρούς πειραματιστές!

Συλλογή Φωτογραφιών
(1 φωτογραφίες)