Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας!

Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας!

Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας!

ΠΕΜΠΤΗ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου τα πρωτάκια μας αξιοποίησαν τις δυνατότητες της τεχνολογίας στο σύγχρονο διαδραστικό περιβάλλον της τάξης ομαδοποιώντας λέξεις και εικόνες με κριτήριο την ορθογραφία. Οι διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους βοηθούν να παραμένουν επικεντρωμένοι στο αντικείμενο που μελετούν.