Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας

Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας

Μαθαίνουμε ορθογραφία... παίζοντας

ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τα πρωτάκια μας αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας στον σύγχρονο διαδραστικό της τάξης, ομαδοποιώντας λέξεις και εικόνες με κριτήριο την ορθή ορθογραφία. Οι διασκεδαστικές μαθησιακές δραστηριότητες κεντρίζουν άμεσα το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθούν να παραμείνουν επικεντρωμένοι στο αντικείμενο που μελετούν.