Με αλάτι και αλεύρι φτιάχνουμε τα δικά μας παιχνίδια

Με αλάτι και αλεύρι φτιάχνουμε τα δικά μας παιχνίδια

Με αλάτι και αλεύρι φτιάχνουμε τα δικά μας παιχνίδια

29 Ιανουαρίου 2021 2021

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου τα μικρά μας του Παιδικού Σταθμού «Πρότυπα 2-4» συμμετείχαν σε μία ενδιαφέρουσα δραστηριότητα κατασκευής αλατοζύμης. Τα παιδιά μας πειραματίστηκαν με το αλάτι και το αλεύρι και έφτιαξαν τα δικά τους παιχνίδια.