Μικροί μουσικοί εν δράσει!

Μικροί μουσικοί εν δράσει!

Μικροί μουσικοί εν δράσει!

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα μικρά μας του Παιδικού μας Σταθμού «Πρότυπα 2-4» εξασκήθηκαν βιωματικά στην αναγνώριση των κρουστών οργάνων την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου. Αντιστοιχίζοντας τα μουσικά όργανα με την ανάλογη εικόνα, ενίσχυσαν την ακουστική τους αντίληψη με δραστηριότητες διάκρισης του ηχοχρώματός τους.

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)