Μικροί μουσικοί εν δράσει

Μικροί μουσικοί εν δράσει

Μικροί μουσικοί εν δράσει

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Οι μαθητές του Παιδικού μας Σταθμού, εξασκούνται βιωματικά στην αναγνώριση των κρουστών οργάνων. Αντιστοιχίζοντας τα μουσικά όργανα με την ανάλογη εικόνα ενισχύουν την ακουστική τους αντίληψη με δραστηριότητες διάκρισης του ηχοχρώματός τους. Παίζουμε και μαθαίνουμε!

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)