Μπαίνουμε για τα καλά σε σχολικούς ρυθμούς!

Μπαίνουμε για τα καλά σε σχολικούς ρυθμούς!

Μπαίνουμε για τα καλά σε σχολικούς ρυθμούς!

07 Σεπτεμβρίου 2022 2022

Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου μας συνεχίζουν να διανύουν την εβδομάδα της ομαλής προσαρμογής! Μαζί με τις νηπιαγωγούς τους περιτριγυρίζουν στους καταπράσινους χώρους μας και αρχίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια στην αυλή.

Επίσης, νηπιάκια και προνηπιάκια ενημερώνονται από τις εκπαιδευτικούς τους για το πρόγραμμα που θα ακολουθούν σε ημερήσια βάση κατά τη νέα σχολική χρονιά. Εννοείται ότι οι πολύχρωμες κατασκευές και ζωγραφιές, ο χορός, το τραγούδι και το κέφι δεν έλειψαν από το σχολικό μας πρόγραμμα ούτε σήμερα!

Συλλογή Φωτογραφιών
(24 φωτογραφίες)