Οργανώσαμε τις δικές μας εκλογές!

Οργανώσαμε τις δικές μας εκλογές!

Οργανώσαμε τις δικές μας εκλογές!

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Έκδοση παιδικής εφημερίδας, εβδομαδιαία παρακολούθηση ντοκιμαντέρ και παραγωγή φυσικών χυμών από φρέσκα φρούτα της αυλής μας ήταν μερικές από τις προτάσεις των μικρών μαθητών, υποψήφιων «δημάρχων», στις εκλογές της Γ΄ τάξης που έγιναν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Καθώς το Σχολείο αποτελεί τη μικρογραφία της κοινωνίας μας, τα παιδιά, αφού συζήτησαν με τις δασκάλες τους για την αρχή της δημοκρατίας και για την έννοια της συλλογικότητας, συνειδητοποίησαν ως σχολική κοινότητα την αναγκαιότητα επιλογής εκπροσώπου με δημοκρατικές διαδικασίες. Γι’ αυτόν τον λόγο, οργάνωσαν τις δικές τους εκλογές και εξέλεξαν τον «δήμαρχο» κατά πλειοψηφία. Ένα μεγάλο μπράβο για την ενεργή συμμετοχή όλων, είτε ως υποψήφιοι είτε ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής!

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)