Ώρα να στολίσουμε και την τάξη μας!

Ώρα να στολίσουμε και την τάξη μας!

Ώρα να στολίσουμε και την τάξη μας!

08 Δεκεμβρίου 2021 2021

Τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια μας στολίζουν το δέντρο της τάξης τους μαζί με τις δασκάλες τους μοιράζοντας αγκαλιές, χαρά και πολλή αγάπη!

Συλλογή Φωτογραφιών
(23 φωτογραφίες)