Όταν τα νηπιάκια συνάντησαν τη… Βeebot!

Όταν τα νηπιάκια συνάντησαν τη… Βeebot!

Όταν τα νηπιάκια συνάντησαν τη… Βeebot!

21 Νοεμβρίου 2021 2021

Τα νηπιάκια μας «συνάντησαν» και έπαιξαν με τη Beebot, τη μελισσούλα ρομπότ. Συγκεκριμένα, παρακολούθησαν ένα εργαστήριο ρομποτικής, ειδικά διαμορφωμένο γι’ αυτά, από τη δασκάλα πληροφορικής του σχολείου μας, ώστε να κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με τον προγραμματισμό και τη ρομποτική. Πρώτα άκουσαν από τη δασκάλα τους βασικές έννοιες του προγραμματισμού και ύστερα, με τη βοήθεια δύο χαρτών τα παιδιά μας ακολούθησαν τις οδηγίες και «ταξίδεψαν» με τη Beebot στην πόλη και το χαμένο νησί. Ερχόμαστε σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και τη φιλοσοφία τους από νηπιακή ηλικία μέσω του παιχνιδιού και της διάδρασης!

Συλλογή Φωτογραφιών
(7 φωτογραφίες)