Προστατεύουμε το δάσος!

Προστατεύουμε το δάσος!

Προστατεύουμε το δάσος!

19 Ιανουαρίου 2023 2023

Τα παιδιά μας της Γ’ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, κλήθηκαν να «προστατεύσουν» το δάσος, δημιουργώντας με εργαλεία τη φαντασία και την οικολογική τους συνείδηση ατομικά projects που θα αποτύπωναν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την προστασία του δάσους.

Τις εργασίες τους συνόδευαν ιδέες-λεζάντες γραμμένες στην αγγλική, οι οποίες αφορούσαν σκέψεις γύρω από την ασφάλεια και μέριμνα του περιβάλλοντος.

Ζωγραφιές, μακέτες, κολάζ, το κάθε παιδί μας εκφράστηκε διαφορετικά, όπως ήθελε και αισθανόταν. Κοινός παρονομαστής όλων, όμως, είναι ότι πρέπει να κοιτάζουμε το δάσος συλλογικά με σεβασμό και αγάπη.

Συλλογή Φωτογραφιών
(26 φωτογραφίες)